Disclaimer voor www.upgreats.com

Deze website www.upgreats.com (de “Website”) is eigendom van Upgreats BV (hierna te noemen “Upgreats”), een onderneming gevestigd aan de Wilhelminasingel 114, 6221 BL te Maastricht. Upgreats BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69653712.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Upgreats behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Upgreats besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Upgreats niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Upgreats.

Aansprakelijkheid

Upgreats is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website, dan is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Upgreats tot stand op grond van fouten en/of achterhaalde informatie.

Upgreats is niet aansprakelijk voor het gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Upgreats is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Upgreats niet aansprakelijk voor de inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen met betrekking tot de Website berusten bij Upgreats. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upgreats is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Upgreats via info@upgreats.com.